flickrlinkedin

Tiskové zprávy

Zde najdete všechny novinky

Tesco pokračuje v aktivním boji s plýtváním potravinami

Zástupci nevládních organizací, firem, médií a místních samospráv ze střední Evropy se ve Varšavě setkali na konferenci, kde hledali řešení na snižování plýtvání potravinami. V pořadí již čtvrtý ročník mezinárodní konference organizuje společnost Tesco. Chce upozornit, že efektivní řešení problémů s plýtváním potravinami může probíhat pouze prostřednictvím partnerství a zapojení jak výrobců a maloobchodníků, tak spotřebitelů.

Na úvod konference byla účastníkům přiblížená problematika celkově, aby se všichni přítomní zamysleli nad tím, jak závažná je současná situace. Aktuálně nedostatek jídla ohrožuje víc než 1,3 miliardy lidí a potravinový odpad je odpovědný za zhruba 8 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Přitom množství potravin, které se v Evropě vyhodí, by mohlo nasytit až 200 milionů lidí. Vypěstované vyplýtvané jídlo zabírá 1,4 miliardy hektarů půdy, což je téměř 30 procent veškeré světové zemědělské plochy. Zabránit plýtvání jídlem ve světě je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak tyto problémy řešit.

„Jedním ze závěrů z tohoto setkání je, že před samotným bojem s potravinovým odpadem, musíme nejprve zjistit, kde je míra odpadu největší a stanovit cíle, jak snížit jeho objem." řekl Matt Simister, generální ředitel společnosti Tesco ve střední Evropě a dodal: „Minulý měsíc jsme publikovali vlastní údaje o plýtvání potravinami v našich obchodech a oznámili jsme významné snížení potravinového odpadu o 30% ve střední Evropě, což poukazuje na to, že jsme se vydali správným směrem. Vyzýváme maloobchodníky a výrobce v celém regionu, aby se snažili o transparentní měření plýtvání potravinami, a tím se aktivně podíleli na řešení problematiky plýtvání potravinami."

Účastníci konference zdůraznili potřebu užší spolupráce mezi dodavateli a maloobchodníky, vytváření řešení, která by zákazníky povzbudila k tomu, aby se aktivně zapojili do boje s potravinovými přebytky. Jedním z nejlepších příkladů je řada produktů "Perfectly imperfect" – nabídka sezónního ovoce a zeleniny nestandardních rozměrů a tvarů, které Tesco odebírá od svých dodavatelů, a tak pomáhá snižovat hospodářský odpad tím, že je zákazníkům nabízí za zvýhodněnou cenu.

"Plýtvání potravinami představuje obrovský společenský problém dnešní doby, a proto nesmí žádné jídlo přijít nazbyt. Podniky můžou efektivně zapracovat na této problematice, tím, že se zapojí do darovacího procesu, a tak pomůžou těm, kteří to potřebují. Jsme opravdu rádi, že díky skvělému partnerství se společností Tesco jsme společně mohli darovat jídlo, které se rovná více než 2,1 milionů porcí jídel. "uvedla Veronika Láchová, ředitelka Federace potravinových bank.

Více než 670 (z celkového počtu 961) obchodů Tesco v celé střední Evropě nabízejí přebytky potravin pro partnery potravinových bank a místní charitativní organizace. Společnost Tesco se zavázala, že do roku 2020 všechny její prodejny ve střední Evropě nabídnou přebytky potravin potravinovým bankám a místním charitativním organizacím.