flickrlinkedin

Tiskové zprávy

Zde najdete všechny novinky

Tesco oslavuje 100. výročí vzniku Československa projektem „Sto důvodů k úsměvu“

Projekt „Sto důvodů k úsměvu“ vznikl pod záštitou Nadačního fondu Tesco k oslavě stého výročí založení Československa. Hlavní ideou je propojování generací za účelem poskytnout seniorům věci, které jim udělají radost. Nebudou chybět ani setkání seniorů se školáky, což jistě oživí jejich běžný program. Projekt probíhá v září a říjnu v šesti městech po celé republice.  

Žáci základních škol z Prahy, Brna, Liberce, Plzně, Hradce Králové a Břeclavi se vydají do místních prodejen řetězce Tesco a vyberou zde zboží, které si senioři z jejich blízkého domova důchodců přáli a naplní jím dodávku Tesco. Mezi vybranými produkty jsou např. uzeniny, slazené nápoje, trička nebo knihy.

Dodávky Tesco poté doručí tyto nákupy do domovů důchodců a děti je zde slavnostně předají starším občanům. Některé školy také plánují uspořádat pro seniory taneční a pěvecká vystoupení. „Mám radost, že prostřednictvím toho projektu můžeme podpořit mezigenerační spolupráci a sounáležitost a zároveň propojit dvě zcela odlišné generace. Rádi bychom touto aktivitou oslavili významný historický milník, jakým je založení samostatného československého státu,“ vysvětluje Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou republiku.

O projekt byl velký zájem i ze strany základních škol. „Moc se nám tato akce libí, protože děti mají možnost poznat i jiné seniory, než jsou ty z rodiny, a také jim mohou přímo pomoci. Charitativních akci existuje mnoho, ale u této přímo vidíme my i děti, kam prostředky putují, což přirozeně zvyšuje pocit sounáležitosti,“ říká Daniela Trojovská, vedoucí Žákovského parlamentu 28. ZŠ Rodinná Plzeň.

Velkou roli v projektu hraje i osobní setkání dětí a seniorů.  „Do projektu jsme se přihlásili proto, abychom udělali radost všem, tedy seniorům i dětem. Radost obdarovat i byt obdarován,“ vysvětluje Antonín Kmoch, ředitel Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni.