flickrlinkedin

Tiskové zprávy

Zde najdete všechny novinky

Tesco darovalo 37 % potravin z celkového množství darovaného obchodními řetězci

Zástupci obchodních řetězců, ministerstev, potravinových bank a dalších organizací řešili společný postup v oblasti boje proti plýtvání potravinami a snižování plastového odpadu. Během druhého ročníku konference, kterou pořádala společnost Tesco, se probíraly i legislativní změny v oblasti darování potravin nebo systematické financování potravinových bank.

Boji proti plýtvání potravinami se Tesco aktivně věnuje už více než 5 let. V loňském roce cíleně pracovalo na snižování objemu potravinového odpadu v obchodech i v distribučních centrech. Jako první a dosud jako jediný maloobchodní řetězec ve střední Evropě začalo zveřejňovat svá každoroční data o plýtvání potravinami. Ve srovnání s předešlým rokem jsme snížili náš potravinový odpad ve střední Evropě o 30 % a celkem jsme darovali 10 639 tun potravin lidem v nouzi v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Věříme, že transparentnost je klíčem k pokroku, správnému měření výsledků a efektivnímu snižování potravinového odpadu,“ uvedl Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Zároveň připomenul závazek společnosti Tesco, že do roku 2025 budou veškeré použité obaly na výrobcích Tesco plně recyklovatelné nebo kompostovatelné. Dále pak veškeré papírové a kartonové obaly budou pocházet z obnovitelných zdrojů. A o polovinu sníží celkový objem obalů oproti roku 2007. „Začali jsme přesně měřit objemy našich obalů, abychom věděli, kolik vyprodukujeme a co můžeme udělat pro to, abychom snížili nadbytečné spotřebovávání plastů,“ dodal Patrik Dojčinovič.

V další části konference se řešila otázka financování potravinových bank, které hrají klíčovou roli při efektivním darování potravinových přebytků. Ministerstvo zemědělství se snaží najít konsensus s ministerstvem práce a sociálních věcí, aby byly potravinové banky financované jako sociální služby a měly tak stabilní přívod peněz,“ uvedla Viera Šedivá, náměstkyně ministra zemědělství. Od státu by podle vládou schválených dotačních programů měly banky v příštím roce dostat 63 milionů korun.

Letos začal platit zákon, podle kterého musí obchody s výměrou nad 400 metrů čtverečních nabídnout bankám nezávadné jídlo, které hodlají vyřadit z prodeje. „Potravinové banky letos zdvojnásobí množství jídla, které přerozdělují potřebným,“ odhadla Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank. Letos by tak měly mít 4200 tun potravin, za tři čtvrtletí šlo o 3200 tun potravin. Loni banky rozdaly 2336 tun potravin, a podpořily tak skoro 100.000 lidí. Zároveň uvedla čerstvá data k darování potravin. „Od začátku letošního roku do konce září darovalo Tesco 37 % potravin z množství darovaného obchodními řetězci, následovalo Makro s 27 %, Ahold s 15 %, Kaufland s 12 %, Globus 6 % a všechny ostatní řetězce dohromady 5 %.“

Druhý blok konference byl zaměřen na omezení plýtvání potravin v domácnostech, veřejném stravování i v komunitách a přinesl celou řadu praktických příkladů pro zákazníky, firmy i další organizace. Řešilo se např. kompostování v bytě, a co lze udělat, aby se v domácnostech produkovalo co nejméně odpadu.