flickrlinkedin

Jsme součástí Česka

Tesco Stores ČR je aktivním členem Svazu obchodu a cestovního ruchu a jeho Komory obchodních řetězců, jejímž hlavním úkolem je posilování dobrého jména a pověsti maloobchodu a velkoobchodu v České republice a odstraňování předsudků vůči velkým provozovatelům maloobchodních i velkoobchodních prodejen.

Pro více informací o činnosti Komory klikněte na prolink níže.

https://www.jsmesoucasticeska.cz/