flickrlinkedin

V Praze se diskutovalo o prevenci plýtvání potravinami

- Tuto oblast je nutné řešit systematicky a komplexně se všemi zainteresovaným stranami, vyplynulo z diskuse na konferenci FOOD WASTE 2014, jejímž generálním partnerem se stalo Tesco. -

18. září 2014 - Více než polovina české populace považuje plýtvání a vyhazování potravin za vůbec nejzávažnější problém týkající se potravin a téměř 34% vyhazuje potraviny několikrát týdně, ukázal průzkum společnosti IPSOS* realizovaný u příležitosti konference FOOD WASTE 2014. Na konferenci, která proběhla v Praze 17. září 2014, se sešli zástupci neziskového a státního sektoru, výrobců potravin a prodejců, aby diskutovali témata týkající se prevence plýtvání potravinami. Hlavním závěrem, kteří si účastníci z konference odnesli je, že prevence plýtvání je opravdu nutné řešit komplexně a systematicky na všech úrovních a ve vzájemné spolupráci všech stran.

Inspirace ze zahraničí

Tématem prevence plýtvání potravin se zabývají i ostatní vyspělé země. Způsob, jakým je problém řešen ve Velké Británii, představil účastníkům konference Richard Svannell, ředitel WRAP (Waste & Resources Action Programme), organizace zabývající se odpadem ve Velké Británii. Ve Spojeném království WRAP v roce 2005 inicioval podpis dobrovolné dohody, tzv. „Courtlaud Commitment“ (Courtauldův závazek) o spolupráci mezi řetězci, výrobci a producenty potravin v oblasti prevence plýtvání potravinami.  Díky společnému postupu a podpoře průmyslu se doposud podařilo ušetřit 2,9 mil. tun potravin – pro představu je to tolik potravin, kterými by bylo možné zaplnit stadion ve Wembley až po střechu.

Jak dále uvedl Richard Svannell, základním faktorem je analýza situace kolem potravinového odpadu a získání konkrétních čísel, se kterými je třeba seznámit i veřejnost. Spotřebitelé by si měli uvědomit, jakou finanční hodnotu vyhozené potraviny představují. Tím získají daleko větší motivaci pro změnu svého chování.

Zapojení komerčního sektoru

Jedním z prvních signatářů Courtauldova závazku se stala společnost Tesco, pro kterou je oblast prevence plýtvání potravinami důležitým pilířem společenské odpovědnosti. Jak na konferenci uvedl Mark Little, Head of Food Waste programme, Tesco Group Corporate Responsibility, provedlo Tesco analýzu u svých nejprodávanějších produktů a rovněž zmonitorovalo cestu výrobku od farmy až po vidličku. Po vyhodnocení, kde jsou v tomto řetězci nejčastější místa vzniku odpadu, se pak společnost ve spolupráci s farmáři a dodavateli zaměřila na vyřešení právě těchto úseků.

Prevencí plýtvání potravinami se Tesco aktivně zabývá i v České republice. „Od roku 2013 se již více než pět desítek našich hypermarketů zapojilo do pravidelné spolupráce s Potravinovými bankami a jejich počet se i nadále rozrůstá,“ uvádí Martina Šilhánová, manažerka společenské odpovědnosti společnosti Tesco. Společnost zároveň v loňském roce iniciovala a ve spolupráci s neziskovým sektorem a dalšími řetězci se zapojila do první Národní potravinové sbírky. „V rámci této akce darovali zákazníci v našich obchodech více než 20 tun potravin a Tesco toto množství navýšilo o dalších dvacet procent,“ doplňuje Martina Šilhánová. Druhý ročník Národní potravinové sbírky, do které se Tesco rovněž aktivně zapojí, se uskuteční 22. listopadu 2014.

Darování potravin by měla ulehčit legislativa

Na konferenci FOOD WASTE 2014 se diskutovala i role státu v prevenci plýtvání potravinami. V současné době probíhají velmi intenzivní jednání pracovní skupiny „Potraviny pomáhají“, ve které se potkávají jak zástupci řetězců, neziskových organizací a odborníků, tak zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí. Díky podpoře Ministerstva zemědělství a pana ministra Jurečky je již připravován návrh možného metodického pokynu, který by měl v této oblasti pomoci a jasně stanovit, jak určit hodnotu zboží v okamžiku jeho darování charitativním organizacím.

Konferenci FOOD WASTE 2014 pořádala agentura PubliCon pod záštitou pražské kanceláře OSN. Generálním partnerem se stala společnost Tesco, pro kterou je téma prevence plýtvání potravin jedním z pilířů společenské odpovědnosti.

*Průzkum byl realizován společností IPSOS pro konferenci FOOD WASTE ve dnech 27. srpna – 3. září 2014 prostřednictvím online Ipsos CASI panelu na reprezentativním vzorku dospělé populace v ČR o velikosti 1007 respondentů