flickrlinkedin

Tesco shrnuje aktivity z oblasti společenské odpovědnosti

- Zpráva Tesco a společnost mapuje působení a představuje výsledky v této oblasti v průběhu loňského roku. -

23. října 2014 – V těchto dnech zveřejňuje společnost Tesco zprávu o svých aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti. Zpráva přináší souhrn projektů a bilancuje výsledky, které tyto aktivity společnosti a komunitám přinesly.

„Tesco dlouhodobě pracuje na tom, aby bylo dobrým sousedem v místech, kde podniká, a snižovalo dopad svého působení na životní prostředí. Zpráva Tesco a společnost přináší nejenom shrnutí toho, čeho jsme v této oblasti dosáhli, ale pomáhá nám identifikovat i další oblasti pro zlepšení,“ uvádí Martina Šilhánová, manažerka společenské odpovědnosti Tesco ČR.

V loňském roce začalo více než 60 obchodů Tesco spolupracovat s Českou federací potravinových bank a darují neprodané trvanlivé potraviny potřebným. V oblasti boje proti plýtvání potravin se Tesco v roce 2013 stalo také jedním z iniciátorů prvního ročníku Národní potravinové sbírky. Mezi další klíčové aktivity patří podpora místních komunit, kde společnost Tesco působí. Loni se tak díky aktivitě lokální charity podařilo rozdělit více než dva miliony korun a podpořit téměř 200 projektů v regionech.

Klíčové oblasti CSR a dosažené cíle

Ke čtyřem stávajícím oblastem společenské odpovědnosti přidala společnost Tesco v rámci své strategie další tři nové pilíře, díky nimž chce podporovat snahu o zamezení plýtvání potravinami, vytvářet pracovní příležitosti pro mladé lidi a pomáhat zákazníkům a kolegům žít zdravým životním stylem. Celkově se společnosti Tesco v oblasti společenské odpovědnosti podařilo dosáhnout následujících výsledků:

Boj proti plýtvání potravinami

  • V provozech Tesco se podařilo snížit množství poškozených potravin nebo potravin po uplynutí doby spotřeby na 2 %.
  • Více než 100 000 položek potravin po uplynutí doby minimální trvanlivosti bylo v 65 obchodech Tesco předáno Potravinovým bankám.
  • V rámci první Národní potravinové sbírky darovali lidem v nouzi zákazníci Tesco 21 tun potravin; Tesco celkový dar navýšilo o dalších 20 %.

Podpora komunit, v nichž společnost působí

  • Tesco prostřednictvím Nadačního fondu Tesco rozdělilo v posledních dvou letech 10 milionů korun v rámci programů Extra třída a dalších projektů (např. při povodních).
  • Zaměstnanci v obchodech Tesco rozdělili více než 2 miliony korun a podpořili tak téměř 200 charitativních projektů v regionech.
  • Zaměstnanci Tesco odpracovali téměř 3 000 hodin jako dobrovolníci v neziskových organizacích a během Národní potravinové sbírky.

Vytváření příležitostí pro mladé

  • Tesco v České republice zaměstnává více než 2 000 mladých lidí ve věku 18 – 24 let.
  • Do programu Extra třída se zapojilo 1 890 studentů základních škol po celé České republice. Tento program je financován z prodeje tašek společnosti Tesco.

Podpora zdravého životního stylu

  • V rámci Dnů pro zdraví téměř 800 našich zaměstnanců mohlo prověřit svůj zdravotní stav.
  • Více než 2 000 zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a dětí z dětských domovů se aktivně zapojilo do Tesco letních her.

Kompletní zpráva „Tesco a společnost v České republice“ je k dispozici na webových stránkách www.tescocr.cz v sekci Odpovědná firma.