flickrlinkedin

Tesco oslaví 100. výročí vzniku Československa projektem „Sto důvodů k úsměvu“

Projekt „Sto důvodů k úsměvu“ vznikl pod záštitou Nadačního fondu Tesco k oslavě stého výročí založení Československa. Hlavní ideou je propojování generací za účelem poskytnout seniorům věci, které jim udělají radost. Nebudou chybět ani setkání seniorů se školáky, což jistě oživí jejich běžný program. Projekt bude probíhat v září a říjnu v šesti městech po celé republice.  

Žáci základních škol z Prahy, Brna, Liberce, Plzně, Hradce Králové a Břeclavi se vydají do místních prodejen řetězce Tesco a vyberou zde zboží, které si senioři z jejich blízkého domova důchodců přáli a naplní jím dodávku Tesco. Mezi vybranými produkty jsou např. uzeniny, slazené nápoje, trička nebo knihy.

Dodávky Tesco poté doručí tyto nákupy do domovů důchodců a děti je zde slavnostně předají starším občanům. Některé školy také plánují uspořádat pro seniory taneční a pěvecká vystoupení. „Mám radost, že prostřednictvím toho projektu můžeme podpořit mezigenerační spolupráci a sounáležitost a zároveň propojit dvě zcela odlišné generace. Rádi bychom touto aktivitou oslavili významný historický milník, jakým je založení samostatného československého státu,“ vysvětluje Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou republiku.

O projekt byl velký zájem i ze strany základních škol. „Tento projekt vidíme jako krásnou možnost pro děti setkat se seniory, jelikož ne všichni mají ještě prarodiče, a hlavně jako možnost ukázat dětem, jak pomáhat druhým. Tento projekt sehraje významnou roli ve sbližování občanů všech věkových kategorií,“ říká Jana Laštovičková, učitelka 3. C ZŠ Kunratice.

Velkou roli v projektu hraje i osobní setkání dětí a seniorů.  „Naši klienti hmotné dárky jistě přivítají, ale ještě důležitější je pro ně osobní setkání s dětmi, které jim přivodí úsměv na rtech, ředitel Domova pro seniory Krč Otto Kechner.