flickrlinkedin

Třetí ročník Extra třídy má své vítěze: Nadační fond Tesco letos podpoří třicet tři projektů

Nadační fond Tesco v partnerství se společností EDUin finančně podpoří projekt Extra třída, mezi školy rozdělí více než devět set tisíc korun. -

Praha, 25. března 2015 – Další kolo ročníku programu Extra třída, který podporuje žákovské projekty zaměřené na spolupráci s místní komunitou, bylo úspěšně uzavřeno. Odborná porota obdržela ke grantovému řízení celkem padesát čtyři přihlášek, z kterých nakonec vybrala třicet
tři vítězných. Právě ty získají finanční podporu v rozmezí od třinácti do třiceti tisíc korun. Žáci základních škol, kteří projekty do programu Extra třída přihlásili, mají na jejich realizaci čas do konce tohoto školního roku.

O projektu Extra třída

Projekt realizovaný Nadačním fondem Tesco ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin pomáhá zlepšit úroveň znalostí dětí a život v jejich komunitě. V červnu 2014 EDUin vyhlásil již třetí kolo tohoto programu. Celkem za dobu fungování programu bylo rozděleno více než 2 miliony korun. „Zájem o náš program rok od roku roste. V prvním ročníku se nám nahlásilo 20 projektů, v aktuálním třetím ročníku je to už jednou tolik,“ uvádí manažerka Nadačního fondu Tesco Martina Šilhánová a dodává: „Je vždy velmi těžké vybrat projekty, které finančně podpoříme. Grantová komise se proto snaží vybírat takové projekty, které budou opravdu využitelné pro celou komunitu, budou jí přínosem. Stejně tak se snažíme samotné realizátory, tedy děti, motivovat, aby se se svými projekty pochlubily v širším okolí a inspirovaly i  ostatní školy k zapojení se do programu.“ 

Projekty třetího ročníku Extra třídy

Ve školním roce 2014/2015 bude realizováno celkem třicet tři projektů. Ty jsou zaměřeny na zvelebení okolí škol, mají v plánu kulturní nebo benefiční akce, podporu místních spolků a komunit, organizaci sportovních aktivit nebo podporu životního prostředí ve městě. Více informací o projektech na www.extratrida.cz v sekci Galerie projektů.

Extra konference

V letošním roce se organizátoři programu rozhodli uspořádat 1. ročník Extra konference, kde se potkají žáci, kteří již mají zkušenost s realizací projektů z předchozích ročníků s nováčky v programu. „Konference je jedinečnou příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností, načerpání podnětů a inspirace, a to především formou kreativních workshopů,“ dodává Martina Šilhánová. Extra konference se koná ve středu 25. března 2015 v konferenčním centru PwC v Praze.