flickrlinkedin

Třetí potravinová sbírka: zákazníci v obchodech Tesco věnovali 103 tun potravin pro potřebné

Tesco navýší celkový dar zákazníků o dalších dvacet procent. Do spolupráce v rámci Národní potravinové sbírky se zapojilo 93 obchodů společnosti Tesco z celé České republiky a téměř 300 zaměstnanců v roli dobrovolníků. 

 

V sobotu 21. listopadu měli zákazníci 93 obchodů společnosti Tesco možnost zúčastnit se již třetí Národní potravinové sbírky a podpořit osoby v nouzi nákupem a darováním potravin. Během jednoho dne se jen v těchto obchodech podařilo vybrat rekordních 103 tun potravin, což je 1,5krát více než v loňském roce. Společnost Tesco celkový dar svých zákazníků nyní ještě navýší o dalších dvacet procent. I letos v obchodech pomáhalo s koordinací a osvětou projektu přes 2 tisíce dobrovolníků, mezi nimiž bylo téměř 300 zaměstnanců společnosti Tesco. Sbírku rovněž podpořila řada známých tváří, v nákupním centru Nový Smíchov tak zákazníci mohli potkat například Olgu Menzelovou, Moniku Babišovou, Janu Adamcovou nebo Terezu Mátlovou.

 

Zájem o darování potravin do Národní potravinové sbírky byl v letošním roce rekordní. „Velmi si vážím obrovského zájmu ze strany našich zákazníků a kolegů, je vidět, že osud lidí v nouzi jim rozhodně není lhostejný,“ uvedl Martin Beháň, představitel společnosti Tesco pro Českou republiku, který se rovněž v roli dobrovolníka zapojil do organizace darovaných potravin.  

 

Zákazníci mohli v obchodech Tesco zakoupit a darovat například cukr, luštěniny, těstoviny a rýži, trvanlivé mléko, dále také olej, sirupy, kompoty, čaj, mouku, dětskou výživu a další. „Díky velkému zájmu, solidaritě našich zákazníků a ochotě pomoci lidem v nouzi se v Tesco podařilo shromáždit celkem 103 tun potravin. Mezi jednotlivými obchody zaznamenal absolutní rekord hypermarket Tesco na pražském Novém Smíchově, kde se za jediný den podařilo nashromáždit 6,5 tun potravin. Lidé nakupovali hlavně těstoviny, rýži, trvanlivé mléko a také dětskou výživu,“ doplňuje Martina Šilhánová, manažerka společenské odpovědnosti Tesco.

 

Organizátorem sbírky byla stejně jako v předešlých ročnících platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Potravinovou bankou a Armádou spásy. „Ráda bych poděkovala také našim neziskovým partnerům, především Byznysu pro společnost za jejich pomoc a koordinaci celé akce,“ říká Martina Šilhánová. Velký zájem o sbírku byl i ze strany samotných zaměstnanců Tesco, kteří v roli dobrovolníků pomáhali na všech z 93 obchodů. „Jedná se o jedinečnou kolektivní charitativní akci našich zákazníků a kolegů z obchodů a je jasným důkazem toho, že touha pomáhat lidem v nouzi nám není cizí,” dodává Martin Beháň.

 

Darované potraviny nyní poputují přes Potravinové banky k charitativním organizacím, které je budou distribuovat do azylových domů, dětských domovů, do sociálně slabých rodin nebo do zařízení pro seniory. I když Česko patří k zemím s nejnižší úrovní chudoby v Evropě, potřebných stále přibývá. Podle statistického úřadu je u nás v současné době evidováno okolo jednoho milionu osob v takto obtížné životní situaci.

 

Boj proti plýtvání potravinami

Prevence plýtvání potravinami je jednou z klíčových oblastí, na kterou se Tesco v rámci své společenské odpovědnosti zaměřuje nejen celosvětově, ale i v České republice. Na globální úrovni se společnost aktivně zapojila do Programu OSN pro životní prostředí, účastní se kampaní Think.Eat.Save a je součástí projektu European Fusions. V České republice kromě spoluorganizace Národní potravinové sbírky Tesco spolupracuje s Českou Federací potravinových bank a aktivně se snaží předcházet vzniku potravinového odpadu. „Do pravidelné celoroční spolupráce s Potravinovými bankami se zapojilo již více než šest desítek našich hypermarketů a za dobu naší spolupráce jsme darovali více než 62 tun potravin,“ upřesňuje Martina Šilhánová. V letošním roce se Tesco již podruhé stalo generálním partnerem a spoluorganizátorem konference FOOD WASTE 2015 zaměřené na boj proti plýtvání potravinami. Zde také Tesco deklarovalo svůj cíl napříč byznysem ve střední Evropě, že nebudou vyhozeny žádné potraviny, které mohou být zkonzumované. Veškeré potravinové přebytky Tesco daruje Potravinovým bankám a charitativním organizacím, aby pomáhaly lidem v nouzi.