flickrlinkedin

Společnost Tesco se připojila k Alianci pro mladé

Praha, 17. března 2016 – Aktivní podpora programů pro mladé lidi, rozvíjení iniciativ poskytující pracovní zkušenosti nebo bezplatné kariérní poradenství, to jsou klíčové závazky, které členové z řad velkých firem sdružených v Alianci pro mladé realizují. Dnes se do této iniciativy připojila společnost Tesco, která dlouhodobě podporuje mladé lidi formou trainee programů, vzdělávacích workshopů nebo nabídkou řady pracovních příležitostí. Zakládajícím členem Aliance pro mladé v České republice je společnost Nestlé.

 

Společenská odpovědnost velkých firem podnikajících na českém území a jejich snaha o aktivní podporu mladých lidí při uplatnění na pracovním trhu, to je motivace, která vyústila k připojení se do iniciativy Aliance pro mladé. Členové se zavázali, že se budou aktivně podílet na speciálních programech pro mladé a poskytovat jim rady a pracovní zkušenosti. To vše zcela bezplatně. Členové Aliance do těchto snah zapojí své zaměstnance, kteří se stanou mentory v kariérním poradenství či při přípravě k přijímacímu pohovoru. V celé Evropě se do Aliance doposud zapojilo přes 200 firem, které se společně zavázaly do konce roku 2016  přijmout 10 000 mladých a vytvořit příležitosti pro dalších 10 000 učňů a stážistů.

Více informací o Alianci pro mladé naleznete na webu: http://www.aliancepromlade.cz/.

Oficiálním připojením společnosti Tesco k Alianci pro mladé dnes stvrdili svými podpisy Martin Beháň, představitel společnosti Tesco pro Českou republiku a Torben Emborg, generální ředitel společnosti Nestlé pro Českou a Slovenskou republiku. „Vítáme každou iniciativu, která vede k podpoře mladých lidí a jejich uplatnění na pracovním trhu. Společnost Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v České republice. Právě podpora mladých lidí a jejich aktivní zapojení do pracovního procesu a další kariérní růst patří k jedněm z našich klíčových priorit,“ doplňuje Martin Beháň.

„Zájem společnosti Tesco stát se součástí Aliance nás těší,“ uvádí Torben Emborg a dodává: „V České republice se k nám již připojilo 40 partnerů. Je vidět, že soukromý sektor chce situaci mladých na pracovním trhu řešit.“