flickrlinkedin

Nové stromy jako odměna pro zákazníky: Tesco vysadilo na Karvinsku čtrnáct okrasných dřevin

- Projekt společnosti Tesco s mottem „Pro zelenější Karvinou“ právě vrcholí. Ve Fryštátě a na třídě 17. listopadu Tesco vysadilo nové magnolie, topoly a jabloně. -

18. září 2004 - Celkem tři měsíce měli zákazníci Tesco Karviná možnost zapojit se do projektu, jehož cílem bylo snížit objem distribuovaných letáků s nabídkou akčního zboží a cen.

Zájemci se tak během dubna až června mohli registrovat pro odběr těchto informací v elektronické podobě. Odměnou za ušetřené tiskoviny je výsadba nové zeleně, která proběhla ve středu 17. září. Konkrétně byly dřeviny vysázeny u Dětského doma Srdce ve Fryštátě a na třídě 17. listopadu v Karviné u hypermarketu Tesco.

S výsadbou pomáhaly i děti

Sázení nových dřevin probíhalo na dvou lokalitách. Během dopoledne se objevily nové stromy u dětského domova ve Fryštátě, kde s výsadbou pomáhaly i děti za asistence odborníků a také ředitele domova. Do sázení se zapojil i ředitel hypermarketu Tesco v Karviné, pan Robert Šafránek. Odpoledne se pak celý tým přesunul na třídu 17. listopadu v Karviné, kde byl projekt zakončen. 

Podpora ochrany životního prostředí v regionu

Projekt spustila společnosti Tesco v rámci kampaně Pro zelenější Karvinou, která se věnuje ochraně životního prostředí v tomto regionu. „Jako společnost se snažíme být zodpovědným sousedem všude tam, kde podnikáme. Chceme být přínosem pro místní komunitu. Velkou pozornost věnujeme ekologii a především minimalizaci negativního dopadu našeho podnikání na  životní prostředí,“ uvádí Jiří Mareček, manažer firemních vztahů společnosti Tesco a dodává: „Jsme proto velmi rádi, že jsme dnes mohli dodržet naše slovo a vysadit v Karviné nové stromy. Děkujeme všem zákazníkům, kteří naši vizi podpořili.“   

Jaké další aktivity Tesco aktuálně realizuje?

Ochraně životního prostředí věnujeme velkou pozornost. Skupina Tesco se zavázala, že do roku 2020 celosvětově sníží svou uhlíkovou stopu na polovinu a do roku 2050 bude v tomto ohledu vůči životnímu prostředí naprosto neutrální,“ dodává Jiří Mareček. O tom svědčí i aktivity, které společnost Tesco v České republice realizuje. V roce 2011 společnost otevřela v Jaroměři hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou. Postupně pak modernizuje i další prodejny, v nichž jsou využívány nejmodernější technologie zajišťující klimatizaci, vytápění, chlazení nebo osvětlení. Právě tyto inovace umožňují snižovat uhlíkovou stopu a také spotřebu elektrické energie.

Dále také ve vybraných regionech, například na Ostravsku, společnost Tesco rozváží vybraný sortiment po železnici. V porovnání s kamionovou dopravou železnice totiž představuje úsporu až 80 % skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2).