flickrlinkedin

Naučná stezka v Mořkovském lese vznikla díky sedmákům z místní školy

- Žáci sedmé třídy ZŠ Mořkov, kteří se zapojili do programu Extra třída, vystavěli naučnou stezku. Ta zajímavým způsobem představuje krajinu kolem Mořkova a poukazuje na důležitost ochrany přírody. -

Praha, 21. dubna 2015 – Již tento pátek 24. dubna proběhne slavnostní otevření naučné stezky Objevování a záchrana přírody, kterou v Mořkovském lese iniciovaly a zrealizovaly děti ze 7. třídy ZŠ Mořkov v rámci třetího ročníku projektu Extra třída. Z Nadačního fondu Tesco získali sedmáci na svůj projekt 30 000 Kč.

Hravé učení

Mořkovský les se nachází v okrese Nový Jičín a je zajímavý krásnou přírodou a studánkami. Osm sedmáků z místní základní školy se rozhodlo, že tuto část svého okolí přiblíží místním i návštěvníkům. „Vystavěním naučné stezky pomůžeme šířit vědomosti o přírodě a tím ji zachráníme. Je to důležité pro to, abychom byli k přírodě ohleduplnější, aby se k nám vrátila některá zvířata. Zároveň se zde návštěvníci dozvědí informace o svém okolí,“ vysvětluje záměr projektu Veronika Horáková, zástupce realizačního týmu Extra třídy.

Naučná stezka je dlouhá cca 3 km, lze ji absolvovat za každého ročního období a bez problému na ni lze vyrazit i s kočárkem. Na stezce najdou návštěvníci celou řadu hravých prvků, které pomáhali školákům vyrábět jejich rodiče a prarodiče. „Rádi bychom na stezce pořádali různé akce, které se budou vztahovat k přírodě. V lese, na zahradě naší školy a mateřské školy budou kupříkladu vyvěšeny ptačí budky, které budou doplněny o informační tabule, na kterých se lidé dozvědí mnoho zajímavého o ptactvu, které žije v naší blízkosti,“ upřesňuje Jana Fiurášková z týmu Extra třídy. Aktivitu dětí podporuje i paní učitelka Kociánová, která dodává: „Během realizace naučné stezky se děti potýkaly s různými problémy. Musely se naučit, jak hospodařit s financemi, jak naplánovat samotnou realizaci stezky, dohodnout se na umístění tabulí, či jak oslovit sponzory. Přineslo jim to spoustu zkušeností do života a naučilo zodpovědnosti.“

Další rozvoj naučné stezky

Sedmáci plánují v celém projektu pokračovat a stezku dále rozvíjet. „O stezku se budeme starat my, členové Extra třídy. Budeme ji i okolí udržovat v čistotě a pravidelně obnovovat informace na tabulích,“ uvádí Tereza Kučerová, jedna z realizátorek projektu. Nezbytné finance na další rozvoj stezky plánují školáci získat oslovením sponzorů. Ty chtějí využít na pokračování projektu s tématem čistota a úprava studánek v lese.

Slavnostní otevření naučné stezky Objevování a záchrana přírody proběhne v pátek 24. 4. 2015 od 9.00 hodin v Mořkově u sběrného dvora (směr vlakové nádraží). Naučná stezka je rovněž součástí turistické cesty, která vede Mořkovským lesem. Klub českých turistů každoročně pořádá pochod Okolo Mořkova a jeho účastníci tak budou mít již v letošním roce (9. května) možnost dozvědět se více informací o místní přírodě.

O programu Extra třída

Program Extra třída realizovaný Nadačním fondem Tesco ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin podporuje rozvoj dovedností dětí a zároveň pomáhá zlepšit život v jejich komunitě. Cílem programu je motivovat třídní kolektivy 7.- 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií k tomu, aby realizovaly veřejně prospěšné projekty. V červnu 2014 bylo vyhlášeno již třetí kolo tohoto programu. Celkem za dobu fungování programu byly rozděleny více než 2 miliony korun. Ve školním roce 2014/2015 bude realizováno celkem třicet tři projektů. Ty jsou zaměřeny na zvelebení okolí škol, mají v plánu kulturní nebo benefiční akce, podporu místních komunit, organizaci sportovních aktivit nebo podporu životního prostředí ve městě. Více informací o projektech na www.extratrida.cz v sekci Galerie projektů.