flickrlinkedin

Extra třída vstupuje do dalšího ročníku

- V průběhu tříleté existence programu Extra třída podpořil Nadační fond Tesco 74 projektů celkovou částkou téměř 2,5 milionů korun. Právě nyní mohou žáci začít přihlašovat své projekty do dalšího ročníku. -

Praha 22. června 2015 – V letošním školním roce proběhl již třetí ročník programu Extra třída, který realizuje Nadační Fond Tesco ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin. Program je určen pro žáky 7. – 9. tříd základních škol a studentů nižších tříd víceletých gymnázií. Jeho cílem je zlepšovat a vytvářet pevnější vztahy a sounáležitost s komunitou, ve které děti žijí. Za tříletou dobu existence Extra třídy rozdělil Nadační fond Tesco téměř 2,5 milionu korun celkem 74 projektům.

Různorodé nápady

Žáci a studenti letos zrealizovali zajímavé projekty v různých koutech České republiky. V pražských Modřanech bylo postaveno týpí a zrodilo se tak místo pro setkávání školáků i veřejnosti, v Březové vznikla interaktivní naučná stezka, ve Frýdlantu byl upraven, zmapován a prozkoumán hřbitov, nedaleko Milovic dohledali žáci historii zaniklé obce Mladá, V Humpolci byl zrekonstruován park. To je jen několik málo příkladů podpořených projektů.

V rámci programu lze přitom žádat o finance na přípravu a realizaci jakéhokoliv projektu, který přispěje k rozvoji života v obci nebo městské čtvrti. Celková výše grantu může dosáhnout až 30 000 Kč. Žáci musí sami zpracovat projektový záměr, který obsahuje výběr a specifikaci projektu, stanovení cílů, přípravu rozpočtu, přípravu propagace a další náležitosti. Podmínkou je, že sami žáci v maximální možné míře zajistí práce související s projektem. Poskytnuté finance jsou tedy převážně určeny na nákup materiálu a specializovaných služeb. „Extra třída je příležitostí pro děti, jejich kamarády i rodinu. Díky programu mohou poznávat a zvelebovat své prostředí i vztahy ve svém okolí vlastními silami, což je pro radost z práce velmi důležité,“ říká Martina Šilhánová, manažerka Nadačního fondu Tesco.

Hledají se další Extra třídy

Právě nyní otevřel program Extra třída svou v pořadí již 4. výzvu, tentokrát pro školní rok 2015/16. Stejně jako v předchozích ročnících bude podpořeno až 50 veřejně prospěšných projektů. Učitelé se do programu mohou na http://www.extratrida.cz registrovat už nyní, tím získávají přístup k metodické příručce. Registrace bude otevřena do 9. listopadu, kdy žáci se svým patronem (učitelem) musejí mít zpracovaný projektový záměr a jeho zveřejněním na webu podávají žádost o grant. Projekty do čtvrtého ročníku mohou školní třídy přihlašovat na www.extratrida.cz. Zapojit se může jakákoli třída základní školy nebo víceletého gymnázia. K posuzování jednotlivých projektů následně zasedá odborná komise, která vybere vítěze. Ti pak získají grant na realizaci svých nápadů.

O programu Extra třída

Program Extra třída realizovaný Nadačním fondem Tesco ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin podporuje rozvoj dovedností dětí a zároveň pomáhá zlepšit život v jejich komunitě. Cílem programu je motivovat třídní kolektivy 7.- 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií k tomu, aby realizovaly veřejně prospěšné projekty. V červnu 2015 bylo vyhlášeno již třetí kolo tohoto programu. Celkem za dobu fungování programu byly rozděleny více než dva miliony korun a zrealizovalo se celkem 74 projektů. Ty jsou zaměřeny na zvelebení okolí škol, mají v plánu kulturní nebo benefiční akce, podporu místních komunit, organizaci sportovních aktivit nebo podporu životního prostředí ve městě. Více informací o projektech na www.extratrida.cz v sekci Galerie projektů.

O organizaci EDUin

EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.