flickrlinkedin

Druhá potravinová sbírka: zákazníci v obchodech Tesco věnovali více než 60 tun potravin pro potřebné

- Tesco navýší celkový dar zákazníků o dalších dvacet procent. Do spolupráce v rámci Národní potravinové sbírky se zapojilo 55 obchodů společnosti Tesco z celé České republiky a téměř 270 zaměstnanců v roli dobrovolníků. - 

24. listopadu 2014 – V sobotu 22. listopadu 2014 měli zákazníci 55 obchodů společnosti Tesco možnost zúčastnit se již druhé Národní potravinové sbírky a podpořit osoby v nouzi nákupem a darováním potravin. Během jednoho dne se jen v těchto obchodech podařilo vybrat přes 60 tun potravin, což je třikrát více než v loňském roce. Společnost Tesco celkový dar svých zákazníků nyní ještě navýší o dalších dvacet procent. I letos v obchodech pomáhalo s koordinací a osvětou projektu přes dva tisíce dobrovolníků, mezi nimiž bylo téměř 270 zaměstnanců společnosti Tesco. Sbírku rovněž podpořila řada známých tváří, v nákupním centru Nový Smíchov tak zákazníci mohli potkat například Lejlu Abbasovou.

Zájem o darování potravin do Národní potravinové sbírky byl v letošním roce rekordní. „Společnost Tesco se před rokem stala iniciátorem první Národní potravinové sbírky v České republice. Velmi si vážím tak velkého zájmu ze strany našich zákazníků a kolegů,“ uvedl David Morris, generální ředitel společnosti Tesco v České republice, který se rovněž zapojil do organizace darovaných potravin.  

Zákazníci mohli v Tesco zakoupit a darovat například masové a rybí konzervy, hotová jídla, instantní polévky všeho druhu, uzeniny, cukr, luštěniny, těstoviny a rýži, dále také olej, sirupy, kompoty, čaj, mouku, cereálie, mléko, džusy a další. „Díky solidaritě našich zákazníků a ochotě pomoci lidem v nouzi se v Tesco podařilo shromáždit celkem 60 tun potravin, které v přepočtu dají více než 109 tisíc porcí jídla. Lidé nakupovali hlavně těstoviny, rýži, olej a také sladkosti pro děti,“ doplňuje Martina Šilhánová, manažerka společenské odpovědnosti Tesco.

Organizátorem sbírky byla platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Potravinovou bankou a Armádou spásy. „Ráda bych poděkovala také našim neziskovým partnerům, především Byznysu pro společnost za jejich pomoc a spolupráci,“ říká Martina Šilhánová. Velký zájem o sbírku byl i ze strany samotných zaměstnanců Tesco, kteří v roli dobrovolníků pomáhali na všech z 55 obchodů. „Je to jedinečná kolektivní charitativní akce našich zákazníků a kolegů z obchodů i dalších zaměstnanců, kteří se podíleli na zajištění této akce, ” dodává David Morris.

Darované potraviny nyní poputují přes Potravinové banky k charitativním organizacím, které je budou distribuovat do azylových domů, dětských domovů, do sociálně slabých rodin nebo do zařízení pro seniory. I když Česko patří k zemím s nejnižší úrovní chudoby v Evropě, potřebných stále přibývá. Podle statistického úřadu je u nás v současné době evidováno okolo jednoho milionu osob v takto obtížné životní situaci.

Boj proti plýtvání potravinami

Prevence plýtvání potravinami je jednou z klíčových oblastí, na kterou se Tesco zaměřuje nejen celosvětově, ale i v České republice. Na globální úrovni se společnost aktivně zapojila do Programu OSN pro životní prostředí, účastní se kampaní Think.Eat.Save a v nedávné době se přihlásila do projektu European Fusions. V České republice, kromě spoluorganizace Národní potravinové sbírky, Tesco spolupracuje s Českou federací potravinových bank či s organizací Zachraň jídlo. „Do pravidelné celoroční spolupráce s Potravinovými bankami se zapojilo již více než šest desítek našich hypermarketů a jenom v loňském roce jsme darovali přibližně sto tisíc položek potravin,“ upřesňuje Martina Šilhánová. V letošním roce se Tesco rovněž stalo generálním partnerem a spoluorganizátorem konference FOOD WASTE 2014 zaměřené na boj proti plýtvání potravinami.

Více o projektu Národní potravinové sbírky na www.potravinypomahaji.cz.