flickrlinkedin

Do programu Tesco se přihlásilo přes 620 neziskových a příspěvkových organizací

-- Unikátní program společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ rozdělí neziskovým a příspěvkovým organizacím celkem 2 700 000 korun. O tom, které projekty postoupí do finálního hlasování zákazníků rozhodne odborná komise.-

Praha, 20. února 2017 - Přihlašovací fáze programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ byla ukončena. Celkem bylo přijato 623 žádostí ze strany neziskových a příspěvkových organizací.  Nominované projekty nyní posoudí odborná komise, která z nich vybere 270 projektů, které se budou v 90 regionech ČR ucházet o hlasy zákazníků. Celkem společnost Tesco rozdělí vítězným projektům 2 700 000 korun.

Podpora lokálních komunit má pro společnost Tesco velký význam. Je to i důvod proč se po loňském úspěchu programu „Vy rozhoduje, my pomáháme“ rozhodla pokračovat. Cílem programu je právě podpora místních neziskových a příspěvkových organizací, které mají pozitivní vliv na život obyvatel v okolí. Do neděle 5. února měly tyto organizace možnost se přihlásit se svými projekty. „Těší nás velký zájem ze strany neziskových a příspěvkových organizací. Nejčastěji se nominované projekty zaměřují na znevýhodněné skupiny dětí, rodin nebo seniorů, volnočasové aktivity mládeže, zvelebování parků a zahrad, organizace výletů a kulturně edukativních činností,“ říká Yana Pancheva, manažerka společenské odpovědnosti Tesco.

Všechny nominované projekty nyní posuzuje odborná komise složená ze zástupců odborného garanta Nadace rozvoje občanské společnosti a vybraných zaměstnanců společnosti Tesco. Společně prověřují všechny nominované projekty z hlediska jejich transparentnosti, důvěryhodnosti, udržitelnosti, z hlediska jejich dopadu na komunitu a potenciál pro zapojení členů komunity. „Přidanou hodnotou celého projektu je posílení regionálního PR organizací. 30 000 Kč je suma, která může opravdu pomoci. Zároveň ale fakt, že se o organizaci dozví široké okolí, může organizaci přinést dárce, který věnuje organizaci třeba i více peněz nebo hmotný dar,“ říká Jana Vožechová, manažerka fundraisingu NROS.

Celkem tak do finálního hlasování postoupí 270 projektů, tedy vždy tři pro každý z 90 regionů po celé republice. Stejně jako loni je rozhodnutí v rukou Tesco zákazníků. Měli by hlasovat pro projekt, který chtějí, aby se uskutečnil v jejich místních komunitách nebo pro projekty z jejich okolí. Vítězné projekty získají stejně jako v předchozích letech 30 000 Kč na realizaci. Na obchodech budou umístěny hlasovací zařízení s popisem nominovaných projektů. Od 8. března do 4. dubna získají zákazníci za každý nákup hlasovací žeton, kterým pak mohou podpořit vybraný projekt neziskové organizace v jejich okolí. Obchodní řetězec pak vyhlásí vítěze v týdnu od 17. dubna.

 

Více informací a postup jak se do programu přihlásit najdete na pomahame.itesco.cz