flickrlinkedin

Plýtvání potravin

Plýtvání potravin je globálním problémem. Podle OSN až třetina z potravin vyprodukovaných ve světě se vyhodí. Společnost Tesco se dlouhodobě profiluje jako jeden z klíčových hráčů na poli prevence plýtvání potravinami, a to nejen na základě spolupráce s lokálními dodavateli, ale také zapojením zákazníků i celých komunit, ve kterých působí.

 

 

Boj proti plýtvání potravinami

Tesco již v oblasti darování potravinových přebytků udělalo velký krok vpřed a prostřednictvím svých 197 obchodů napříč střední Evropou darovalo již více než 4,3 milionů porcí* jídla lidem v nouzi. „Mnoho našich hypermarketů po celé střední Evropě již daruje potravinové přebytky, chceme ale co nejdříve zajistit, aby tohoto byly schopné všechny naše hypermarkety. Abychom mohli tohoto cíle dosáhnout, potřebujeme podporu všech klíčových partnerů, které tímto zveme ke spolupráci a sdílení zkušeností. Tím nám pomůžete darovat potravinové přebytky ze všech našich hypermarketů v co nejkratší době,“ říká Kevin Tindall, Provozní ředitel Tesco pro střední Evropu.

Prevence plýtvání potravinami, to je jeden z klíčových pilířů, na které se Tesco v rámci své společenské odpovědnosti zaměřuje jak v České republice, tak celosvětově. Na globální úrovni se společnost aktivně zapojila do Programu OSN pro životní prostředí, účastní se kampaní Think.Eat.Save a je součástí projektu European Fusions. Tesco bylo jedním z iniciátorů Národní potravinové sbírky, která se koná již čtvrtým rokem. Kromě této aktivity Tesco spolupracuje od roku 2013 s Č eskou Federací potravinových bank.

V současné chvíli daruje denně potravinové přebytky více než 376 obchodů Tesco ve střední Evropě. „Spolupráce s obchodním řetězcem Tesco v ČR začala již v roce 2013, kdy se do ní zapojilo 25 obchodů.  Darovaly se především trvanlivé potraviny, které byly obrovskou pomocí.  Po čase jsme začali odebírat i pečivo, ovoce a zeleninu, což je pro naše klienty velmi důležité, protože mohou mít vyvážený jídelníček. V současné době se tyto čerstvé potraviny odebírají ze 77 obchodů.  Společně s ostatními potravinovými bankami se těšíme na rozšíření spolupráce,“ doplnil Fabrice Martin-Plichta, ředitel České federace potravinových bank.

No food to waste 2016

Tesco již potřetí stalo generálním partnerem a spoluorganizátorem středoevropské konference No food to waste 2016 zaměřené na boj proti plýtvání potravinami. Tesco tam oznámilo svůj závazek, že do roku 2020 se budou všechny obchody Tesco podílet na darování  potravinových přebytků potřebným. Obchodní řetězec daruje přebytky potravin, které pomáhají lidem v nouzi, prostřednictvím místních potravinových bank. Do léta roku 2016 Tesco ve střední Evropě darovalo přes 5 000 tun potravin, což odpovídá téměř 13 milionům jídel. Z toho 409  tun pochází z Tesco ČR.

Jedna třetina potravinových zásob na světě se vyhodí. Jen členské státy Evropské unie vyplýtvají asi 100 milionů tun potravin ročně, vyplývá z oficiálních statistik. „Takto vysoký rozsah potravinového odpadu je při vědomí kolik lidí na celém světě trpí potravinovou chudobou, nepřijatelný. Ve spolupráci s místními vládami a charitativními organizacemi se Tesco jako společensky odpovědná firma snaží bojovat proti plýtvání potravinami a hladu. Loni jsme oznámili naši ambici, že žádná potravina, která může být snědena, nepřijde v Tescu nazmar. Dnes se zavazujeme k práci s národními vládami a místními charitativními partnery tak, aby do roku 2020 všechny naše obchody ve střední Evropě nabízely jídlo, které už nemůže být prodáno, ale je stále vhodné ke spotřebě, místním charitám k nasycení lidí v nouzi," řekl Ian Hutchins, ředitel komunikace Tesco.

Žádné jídlo nazmar

Jako reakci na konferenci No food to waste v Maďarsku se proto Tesco ČR  rozhodlo uspořádat odbornou konferenci pod názvem Žádné jídlo nazmar, v jejímž rámci vyzvala k vytvoření pracovní skupiny, která by se na toto téma detailněji zaměřila. Konference vznikla ve spolupráce s platformou pro odpovědné podnikání v ČR, Byznysem pro společnost,

 

Česko patří k zemím s nejnižší úrovní chudoby v Evropě, potřebných stále přibývá. Podle statistického úřadu skoro desetina obyvatel Česka, což představuje zhruba jeden milion lidí, žije pod hranicí příjmové chudoby. Spolupráce Tesca, jednoho z největších potravinových řetězců v České republice, s potravinovými bankami je proto velmi důležitá a přínosná.

 

 

Darování potravin a pomoc lidem v nouzi

 

  • V Česku žije nyní zhruba milion lidí pod hranicíc chudoby.
  • Podle údajů neziskových organizací vyhodí každý Čech za rok v průměru 70 kg potravin.
  • Potravinové banky podprují v ČR více jak 350 organizací a sociálních institucí, jedná se především o azylové domy a nocelhárny pro bezdomovce, dětské domovy, komunitní centra, hospice a další organizace pomáhající lidem v nouzi.

 

 

Tesco v ČR

 

  • Spolupracuje s Potravinovou bankou od roku 2013.
  • Darovalo již více než 300 tisíc položek. Do září 2016 Tesco darovalo přes 400 tun potravin, což je skoro 1 000 000 porcí jídla.  což představuje přes 62 tun trvanlivých potravin, stačilo by to na přípravu 155 000 porcí* jídla.
  • V září 2015 odstartovalo pilotní projekt darování ovoce, zeleniny a pečiva z 15 hypermarketů v Praze, Brně a Ostravě a v současné době se daruje ze 77 obchodů po celé České republice.

 

*Podle oficiálních statistik představuje 1 porce 0,4 kg potravin.