flickrlinkedin

Náš přístup

Náš přístup

 

Všude, kde podnikáme, chceme pozitivně působit a pomáhat naším zákazníků, kolegům a komunitám kolem nás.

 

Chceme řešit věci, na kterých záleží naším zákazníkům a kolegům, a kde máme možnost jako maloobchodní společnost pomoci.

 

Náš přístup shrnují naše hodnoty "Každá malá pomoc má velký význam". Zachycuje jak i všechny male věci které děláme, mohou mít velký vliv na zákazníky, spolupracovníky, komunity a širší společnost. Nejen, že řešíme každodennímaličkosti, ale také spojuje tyto věci dohromady s cílem řešit priority, na které se soustředíme po celém světě.

 

Oblasti, na které se zaměřujeme

 

Snižování plýtvání potravin

Boj proti plýtvání s potravinami je pro Tesco důležité ze čtyř velkých důvodů. Za prvé, je to problém, který řeší naši zákazníci, nechtějí utrácet peníze za potraviny, které by následně vyhodily. Za druhé, potravinový odpad přináší značné náklady v našem podnikání, proto je důležité, že snižujeme odpad v našich vlastních činnostech. Zatřetí, v době, kdy mnoho lidí trpí nedostatkem potravin je nepřijatelné, aby v jakémkoliv podnikní docházelo ke zbytečnému plýtvání potravin. A konečně, potravinový odpad klade zbytečné nároky na půdu a přírodní zdroje a má za následek dodatečné emise skleníkových plynů. Řešením toho problému můžeme  tak snížit negativní dopady na životní prostředí.

 

Celosvětově jsme přesvědčeni, že máme za povinnost omezit plýtvání potravinami v našich vlastních činnostech a chceme spolupracovat s ostatními, což nám pomáhá předcházet vzniku potravinového odpadu.  Naší ambicí je, že žádné jídlo vhodné ke konzumaci nebude vyhozeno. Pro spolupracujeme s potravinovými bankami prostřednictvím kterých  darujeme pravidelně potravinové přebytky lidem v nouzi. Více se dozvíte zde http://www.potravinovabanka.cz/

 

Zlepšení zdraví

Zlepšit zdraví je jedna z největších společenských výzev, kterým čelíme a všichni chceme dělat všechno proto, abychom žili zdravě a šťastně. Často je to těžší než by to mělo být, musíme dělat malé krůčky k tomu, abychom žili zdravěji: je těžké nakoupit a uvařit dobré jídlo, je těžké se rozhodovat zdravěji a je těžké být víc aktivní. Naši zákazníci nám říkají, že chtějí, abychom pro ně zjednodušili nakupování, aby mohli žít zdravěji, a proto, že chceme sloužit zákazníkům každý den trochu lépe, musíme se ujistit, že je jednoduché být zdravějším Tescem. Máme také odpovědnost za naše kolegy a komunity, ve kterých působíme, abychom zjednodušili nakupování k tomu, aby byli zdravější.

 

Náš přístup je pomoci usnadnit našim zákazníkům dělat zdravější volby, aby mohli mít zdravou, vyváženou stravu a aktivní životní styl. Je to o spoustě malých, zdravých změn, které udělají velkou změnu.

 

Podpora lokálních komunit

Víme, že náše podnikání může být skvělé, pokud komunity, ve kterých působíme, jsou skvělé. Proto je pro nás důležité zajistit, že máme dobrý dopad na naše komunity a že jsme pro ně dobrým sousedem. Podporujeme lokální projekty, které jsou důležité pro naše zákazníky a kolegy. Náš program „Vy rozhodujete, my pomáháme“ umožňuje našim zákazníkům hlasovat pro lokální projekt, který prospěje jejich komunitě a obdrží dar od společnosti Tesco k podpoře jejich činnosti. Více informací naleznete na: http://pomahame.itesco.cz/

 

Také pracujeme na řešení potravinové chudoby po celé zemi tím, že jsme součástí Národní potravinové sbírky ve spolupráci s Potravinovými bankami, kde pomáhámelidem v nouzi, kteří to potřebují a pravidelně  nayvyšujeme dar našich zákazníků o 20%. Více informací naleznete na: http://potravinypomahaji.cz/.

 

Všude, kde působíme, chceme být dobrým zaměstnavatelem poskytující skvělou práci a podporu rozvoje a dovedností. Nabízíme řadu různých rolí, poskytujeme našim kolegům školení a podporu, které jim pomohou se rozvíjet, hledáme příležitosti k podpoře širší sounáležitosti prostřednictvím programů zaměstnanosti.

 

Přinášíme kvalitní, cenově dostupné a udržitelné produkty.                     

V našem podnikání jsme závislí na silném, otevřeném a upřímném partnerství s našimi dodavateli. Jak náš zakladatel Jak Cohen řekl: „Všichni jsme obchodníci, a musíme pracovat společně, abychom nabídli našim zákazníkům ty nejlepší produkty a služby. Zákazníci očekávají skvělé produkty, ale také očekávají, že získáním těchto produktů pomohou řešit problémy životního prostředí a společenské výzvy, na kterých jim záleží.“ Tím, že máme silné vztahy s dodavateli a pomocí našeho dosahu a našim odborným znalostem můžeme zajistit produkty, které odbíráme, aby byly nejenom skvělé kvality a cenově dostupné, ale také udržitelné. To znamená minimalizovat jejich dopad na životní prostředí a zajistit to, že jsou vyráběny etickým způsobem, který respektuje lidská práva pracovníků v dodavatelském řetězci.

 

Víme, že můžeme řešit tyto problémy tím, že spolupracujeme s našimi partnery, nevládními organizacemi a našimi dodavateli. Pracujeme v partnerství s řadou charitativních organizací, čímž pomáháme něco změnit.