flickrlinkedin

Naše poslání a hodnoty

Zákazníkům přinášíme každý den něco navíc

Naše poslání: Přinášet zákazníkům každý den něco navíc. odráží jednoduchou misi, na které byl náš byznys postaven – být číslem jedna pro naše zákazníky, pomoci jim vychutnat si lepší kvalitu a jednodušší způsob života. Toto poslání klade důraz zpět na lidskou stránku našeho podnikání a na to, jaký servis přinášíme našim zákazníkům a jejich komunitám. Musíme toto poslání promítnout do všeho, co děláme. Je stejně důležité, jak pro kolegy v našich obchodech, tak pro kolegy v podporujících rolích v centrálních kancelářích a v našich servisních centrech.

Naše hodnoty

Naše hodnoty  nám pomáhají řídít rozhodnutí, která činíme, a způsob, jakým se chováme, abychom dokázali naplnit naše poslání. Všichni bychom těmito hodnotami měli žít každý den. Našimi hodnotami  “Nikdo nedělá pro své zákazníky více než my”  a  “Chováme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám” se řídili naši kolegové již před 20 lety a tyto hodnoty zůstávají stejně důležité dodnes. Rozhodli jsme se pozměnit vyznění naší třetí hodnoty, abychom ukázali, jak každý malý čin, který každý z nás vykoná, může v součtu znamenat pro naše zákazníky, kolegy a komunity velký rozdíl.

  • Nikdo nedělá pro své zákazníky více než my
  • Chováme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám
  • I malá pomoc může mít velký význam