flickrlinkedin

Jak podnikáme

Náš Etický kodex

Náš Etický kodex stanovuje naše minimální očekávání od všech kolegů, ať jsou kdekoli a ať Tesco podniká s kýmkoli.

"Náš Etický kodex je určen k pomoci a ochraně při naší každodenní práci pro Tesco. V konkurenčním, rychlém a stále regulovaném trhu je důležité, aby každý z nás chápal pravidla, která musíme dodržovat a chovat se tak, jak se od nás očekává, abychom odváděli dobrou práci pro zákazníky a byli jsme plnohodnotnou oporou společnosti Tesco.

Kodex popisuje naše nejdůležitější právní povinnosti a zásady, kterými se musíme řídit. Jako kolegové jsme zodpovědní za dodržování Kodexu. Všude tam, kde pracujeme, bez ohledu na naši roli, Kodex nás pomáhá chránit a chrání pověst našeho podnikání napříč zákazníky, kolegy, dodavateli, akcionáři a ostatními zúčastněnými stranami. Ať jsme v Tescu noví nebo zde již pracujeme delší dobu, je důležité, abychom si našli čas k pochopení, jakým způsobem se Kodex vztahuje k nám.

Kodex znamená víc než dodržování pravidel a našich zásad. Znamená to používat naše Hodnoty a vůdčí vlastnosti a rozhodovat tak, že v práci vždy děláme správnou věc a pracujeme čestně, otevřeně a upřímně.

Pokud budete mít obavy o svém vlastním chování nebo o chování jiné osoby, je nutné se hned ozvat a promluvit si s někým, komu důvěřujete. Začněte svým přímým nadřízeným, případně se můžete poradit se svým Personálním manažerem nebo Právním oddělením. Nebo pokud máte potřebu svoji obavu nahlásit anonymně, můžete zavolat na Linku pomoci pro dodavatele s naprostou důvěrou. 

Chci, aby každý, kdo pracuje pro Tesco, byl pyšný na naše podnikání a naše úspěchy, které děláme pro zákazníky a komunity, jimiž jsme součástí. Znát naše zásady, použít dobrý úsudek, být upřímný a ozvat se, když je potřeba – to jsou pouze některé ze způsobů, jak můžeme budovat hrdost k Tescu a jak v budoucnu můžeme pomoci vybudovat silnější podnikání. "

Dave Lewis, Group CEO

Linka pomoci pro dodavatele

Linka pomoci pro dodavatele umožňuje kolegům a dodavatelům nahlásit v případě obavy, že došlo k pochybení při práci. Pokud o tom nejste schopni hovořit se svým manažerem nebo svým Personálním manažerem, kontaktujte Linku:

·         Nahlášení jakékoliv obavy v práci, o které si myslíte, že by mohla být v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení Kodexu nebo je chování v rozporu s politikou společnosti

·         Nahlaste vše, co si myslíte, že je nebezpečné pro kolegy, zákazníky nebo veřejnost

·         Podělte se o obavy, které máte, že informace o těchto věcech není záměrně skryta

Linka je naprosto důvěrná a spravuje ji nezávislá společnost na Tescu. Nemusíte udávat své jméno, pokud zavoláte, a pokud ho uvedete, Linka bude schopna aktualizovat výsledek šetření a bude Vás moci kontaktovat v případě potřeby. Všechny podrobnosti o Lince pomoci pro dodavatele naleznete v Etickém kodexu.

Odpovědné zajišťování zdrojů

Když zákazník nakupuje produkty v našich prodejnách, musí důvěřovat, že vše co kupuje, bylo získáno způsobem, který chrání životní prostředí a chrání pracovníky a jejich komunity. Není to pouze něco, co je důležité pro naše zákazníky, protože důvěra v nás, je něco co dává našemu podnikání smysl.

Budováním dlouhodobých partnerství s dodavateli a investováním do klíčových dodavatelských řetězců, můžeme vytvořit tyto dodavatelské řetězce odolnější vůči jevům, jako je změna klimatu nebo nedostatek pracovních sil. To nám umožní i nadále přinášet velmi kvalitní výrobky pro naše zákazníky.

Stáhnout Etický kodex