flickrlinkedin

Produkty - Zodpovědné obchodování

Odpovědná firma

Tesco bylo oceněno za celkovou strategii a přístup k odpovědnému podnikání.

Vy rozhodujte, my pomáháme

Náš grantový program zlepšuje život ve všech koutech republiky.

Žádné jídlo nazmar

Jsme leader v boji proti plýtvání potravinami.

Zodpovědné obchodování

Proč na tom záleží

Jako společnost  jsme závislí na silných, otevřených, upřímných partnerství s našimi dodavateli. Jak náš zakladatel Jack Cohen jednou řekl: všichni dohromady jsme obchodníci a musíme pracovat společně, abychom mohli zákazníkům nabízet ty nejlepší produkty a služby. Zákazníci očekávají skvělé produkty, ale také očekávají, že při prodeji těchto produktů řešíme i životní prostředí a sociální výzvy, na kterých jim záleží.

Našimi silnými vztahy s dodavateli a pomocí našeho dosahu a odborných znalostí, můžeme zajistit, že  produkty, které nabízíme  jsou nejen velmi kvalitní a cenově dostupné,  ale také trvale udržitelné.

 

Náš přístup

K nabídce kvalitních produktů jsou zapotřebí dobré vztahy s našimi dodavateli. Prostřednictvím budování silných partnerství jsme schopni poskytnout cenově dostupné a trvale udržitelné produkty, které naši zákazníci očekávají.

Provedli jsme zásadní změny ve způsobu, jakým produkty získáváme a jak pracujeme s našimi dodavateli. Naším cílem je vybudovat hluboké, udržitelné, důvěryhodné partnerství s našimi dodavateli, které nám umožňují přinášet zákazníkům každý den něco navíc v jejich oblíbených výrobcích, cenách, kterým důvěřují a v kvalitě, na kterou jsme hrdí.

 

Spolupracujeme

Jako globální prodejce chceme mít pozitivní dopad všude tam, kde působíme a budováním trvalých vztah  s dodavateli a pomocí našich zkušeností z podnikání můžeme pomoci při řešení rizik v dodavatelském  řetězci.

To ale vyžaduje, aby lidé za každým výrobkem - ať už ho pěstují, vyrábějí, vyvíjejí, balí, uskladňují nebo prodávají –  vzájemně spolupracovali. Tak jsme tvrdě pracovali na budování trvalých vztahů s našimi dodavateli .

Tyto vztahy pomáhají firmám růst, přináší pracovní místa a příležitosti komunitám po celém světě. Vedou ke zvýšené spolupráci s našimi dodavatelskými  partnery, což znamená, že můžeme lépe společně odhalit možná  rizika.

 

Způsoby práce ve střední Evropě

Učinili jsme velký pokrok ve způsobu, jakým jednáme  s našimi dodavateli ve střední Evropě. V návaznosti na vytvoření jednotného produktového týmu odpovědného za celý životní cyklus výrobku, jsme tvrdě pracovali na zjednodušení procesů a zlepšení komunikace.

Provádíme pravidelné anonymní průzkumy našich dodavatelů, abychom jim dali příležitost ke zpětné vazbě. Viděli jsme zlepšení celkové úrovně dodavatelské spokojenosti, která byla měřena podle tohoto průzkumu. Reagovali jsme na základě výsledků průzkumu zavedením nového  Supplier Engagement Teamu, abychom přispěli ke zlepšení spolupráce a porozumění.

V roce 2016 jsme zavedli nové pravidelné komunikační kanály – dodavatelský Newsletter a dodavatelské konference.  Také jsme znovu zahájili mezinárodní Linku pomoci pro dodavatele a pro naše obchodní partnery střední Evropy. Poskytujeme bezplatnou,  profesionální, důvěrnou a bezpečnou službu, která umožňuje dodavatelům svěřit se se svými obavami .

Dalším opatřením ke zjednodušení vztahů s partnerskými firmami je představení projektu Linky pro dodavatele, který představilo Tesco v Polsku v květnu 2016 a následně rozšířen i do ostatních zemí střední Evropy. Jedná se o nástroj pomáhající dodavatelům vyřešit jakýkoliv požadavek týkající se jejich práce pro Tesco do 48 hodin. Dodavatelé se tak mohou obracet na jedno kontaktní místo, kde jim personál Linky poradí a pomůže.

 

Na závěr

Ve střední Evropě pracujeme s více než 7400 dodavateli (1700 v České republice, 1700 na Slovensku, 1900 v Maďarsku a  2100 v Polsku) a nakupujeme  60 000 výrobků. Více než 1000 kolegů Produktového týmu spolupracuje s našimi obchodními partnery na denní bázi.

Na základně průzkumů našich dodavatelů se neustále zlepšujeme. „Celkové úrovně spokojenosti " pro střední Evropu se zvýšila z 59 % na 61,9 % v prvním pololetí roku 2015 a na  66,4% v druhé polovině roku.

Chceme mít lepší a silnější týmy, abychom zlepšili spolupráci s našimi dodavateli. Máme rozsáhlý výkonnostní program a minimálně 4 až 16 hodin měsíčně věnujeme na vzdělávání našich nákupčích.