flickrlinkedin

Produkty - Plýtvání potravinami

Odpovědná firma

Tesco bylo oceněno za celkovou strategii a přístup k odpovědnému podnikání.

Vy rozhodujte, my pomáháme

Náš grantový program zlepšuje život ve všech koutech republiky.

Žádné jídlo nazmar

Jsme leader v boji proti plýtvání potravinami.

Každý rok se na světě třetina jídla vyhodí. To je mimo jiné 1,3 miliardy tun potravin. Jen v rámci EU vyhodíme ročně více než 88 milionů tun potravin.

Podle dostupných údajů každý Čech za rok vyhodí až 80 kg potravin.

V Tescu nemáme čas na plýtvání. Myslíme si, že prostě není správné s jídlem plýtvat. Takže i když jsme jedním z obchodníků, který plýtvá vůbec nejméně, nejsme spokojení... a chceme udělat víc. Chceme pomáhat snižovat množství plýtvaných potravin, a to nejen v Tescu, ale také na farmách, u výrobců a v domácnostech.

V oblasti prevence plýtvání potravinami se zaměřujeme především na darování potravinových přebytků, národní potravinové sbírky, podporu potravinových bank, spolupráci s dodavateli, uvěřejňování transparentních dat o našem plýtvání a vzdělávání široké i odborné veřejnosti. Podívejte se, co všechno děláme...

 

Transparentní reporting - důležitý krok

V Tesco si myslíme, že není správné plýtvat. Proto jsme hrdí na to, že jsme prvním maloobchodním řetězcem ve střední Evropě, který zveřejňuje výsledky plýtvání potravinami ve svém vlastním provozu. Chceme i nadále přispívat k plnění Cíle udržitelného rozvoje OSN č. 12, tedy snížit do roku 2030 celosvětový objem potravinového odpadu o polovinu.

 

Nejdůležitější údaje za rok 2018/19 za střední Evropu:

  • Celkově jsme snížili plýtvání potravinami o 25 % za poslední rok, z 38 054 tun v roce 2017/18 na 28 633 tun v roce 2018/19. To je o 47 % méně než ve výchozím roce 2016/17.
  • Prostřednictvím našeho partnerství s národními potravinovými bankami, které pomáhají přerozdělit přebytečné potraviny, jsme místním charitativním organizacím z našich prodejen a distribučních center darovali celkem 13 737 tun potravinových přebytků. To odpovídá více než 32,5 milionu porcí jídel.
  • 747 (z celkového počtu 896) obchodů ve střední Evropě daruje potravinové přebytky do potravinových bank a dobročinných organizací. Do roku 2020 budou všechny naše obchody ve střední Evropě odevzdávat potravinové přebytky lidem v nouzi.

Transparentnost a měření jsou nezbytné pro identifikaci problémových míst a pro řešení příčin plýtvání potravinami. Pomáhá to každému pochopit, kolik, kde a proč se plýtvá jídlem.

V 2018/19 jsme zákazníkům v našich prodejnách ve střední Evropě prodali celkem  3 110 167 tun potravin.

Prodej generoval:

  • 49 132 tun potravinových přebytků (neprodaných zákazníkům)
  • z toho 27 342 tun vhodných pro lidskou spotřebu
  • z toho 20 469 tun darovaných pro lidskou spotřebu nebo na krmivo pro zvířata
  • vyhodilo se 6873 tun potravin vhodných k lidské spotřebě - o 45 % méně ve srovnání s minulým rokem