Čerstvé saláty z pole přímo na stůl

Na počátku stála rodinná firma Montano Valtr, která se zabývala zejména pěstováním zeleninové sadby.V současnosti se společnost zaměřuje zejména na pěstování širokého sortimentu balkonových a záhonových květin. Tyto a další druhy květin dodává natrh prakticky v průběhu celého roku. Dále rovněž pokračuje v produkci zeleninové sadby a to zejména sadby různých druhů salátů.

Rodinná tradice aneb z otce na syna

U zrodu společnosti stál pan Josef Valtr, který již před několika lety firmu předal svému synovi Tomáši Valtrovi. Ten společně s dalšími 250 spolupracovníky dále podnik rozvíjí. V roce 2008 se Montano Valtr stalo součástí holdingu (G’s Group Holdings.r.o.), který byl založen rodinnou firmou Valtrů a rodinnou firmou Shropshirůz Anglie. Společné podnikání umožnilo značně rozšířit rozsah pěstování, a to zejména o polní výrobu na výměře více než 2 000 hektarů. Na této ploše se pěstuje více jak 400 hektarů zeleniny (různé druhy salátů a cibule). Dále se pěstují obiloviny, řepka, mák a krmné plodiny pro živočišnou výrobu. Část zeleninové produkce je zpracovávána na tzv. předpřipravené saláty určené k přímé spotřebě.

Zahájení spolupráce se strategickým partnerem

Jedním z klíčových okamžiků vývoje firmy bylo zahájení spolupráce se společností Tesco, která trvá dodnes. V posledních letech firma dodává více než 40 % své celkové zeleninové produkce do obchodů Tesco po celé České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku.

Více informací o společnosti na http://www.gs-marketing.cz/