Česká jablka, která zná celý svět

Na počátku zrodu společnosti VVISS v roce 1991 stál pan Romuald Kopún a jeho volnočasová aktivita, hobby, kterému se s nadšením věnoval: pěstování jablek,roubování a šlechtění nových odrůd. Naplno se začal ovocnářstvím zabývat v roce 1997, kdy odkoupil zemědělskou půdu družstva Dukát Turnov s jabloňovými sady o rozloze 35 hektarů. S dvacetiletým odstupem hospodaří VVISS na více než 600 hektarech zemědělské půdy, chloubou společnosti je 5 let starý sad v Choťovicích s rozlohou 112 hektarů.

V tomto roce se v sadech VVISS sklidí přes 16 tisíc tun jablek, kterými jsou zásobováni nejen zákazníci v České Republice, na Slovensku, ale také v dalších zemích převážně východní Evropy.

Již patnáct let firma spolupracuje se společností Tesco, které dodává téměř 30 % jablek ze své celkové produkce.

Mezi Čechy jsou oblíbené Goldeny

Sady společnosti VVISS byly původně osazeny pouze třemi odrůdami jabloní: Idared, Šampión a Rubín. Největší rozmach v pěstování jablek přišel v roce 2006, kdy byly vysazeny nové odrůdy jablek a přibyly k tomu také hrušky, třešně, višně a rybíz. Dnes VVISS pěstuje sedmnáct odrůd jablek. Sklizeň zpravidla začíná v červenci a trvá až do listopadu. Probíhá za pomoci poloautomatických sklízecích strojů, které jsou schopné sklidit až pět tunjablek za hodinu. V posledních sedmi letech ve VVISS navíc investovali do rozsáhlé modernizace skladů, nákupu další zemědělské půdy, ale hlavně do účelové ochrany sadů před stále častějšími přívalovými dešti a poničením kroupami.

Více informací o společnosti na: http://www.vviss.cz/