Vysočina: Kraj bramborových polí

Brambory mají v historii i v naší kuchyni nezastupitelné místo a jsou jednou z nejoblíbenějších plodin u nás. Mezi tradiční oblasti pro pěstování brambor patří Vysočina a Polabí. Právě tyto lokality se staly místem, kde Pavel Ošťádal, spolumajitel firmy BROP s.r.o., pěstuje ve spolupráci s partnery brambory přes 13 let.

Příběh společnosti BROP začíná na Vysočině u jejího zakladatele Pavla Ošťádala. Původně se měl stát programátorem a mít slibnou kariéru v tomto oboru, shoda náhod ho však zavedla na bramborové pole. Před dvaceti lety zařídila matka příroda velký nadbytek brambor a při sklizni tak pomáhal každý, kdo mohl. Ačkoliv pan Ošťádal tehdy zastával funkci programátora, na prodeji se podílel i on. Tato práce mu přirostla k srdci natolik, že se začal o brambory aktivně zajímat. Postupně začal do „bramborového průmyslu“ pronikat a od roku 1994 rozběhl svou živnost naplno. V lednu 2000 se pak rozhodl své působení rozšířit a založil dnešní BROP s.r.o. Pod jeho taktovkou se společnost začala velmi rychle rozrůstat a dnes je jedním z největších dodavatelů brambor u nás.

Důkazem úspěšného podnikání je téměř desetiletá spolupráce se společností Tesco, do níž dodávají 60 % své celkové produkce, což je okolo 14 000 tun brambor ročně.

Více informací o společnosti na: www.brop.cz