Ústecko: Kraj spjatý s Dukátem

Zásluhou Farmy Hrdla s.r.o. se do českých domácností vrací původní odrůda česneku, český Dukát. Na farmě v Dolánkách nad Ohří soukromý zemědělec, Zdeněk Hrdlička, posledních 5 let množil sadbu česneku, aby letos poprvé mohl uspokojit veškerou poptávku zákazníků Tesco a stát se tak prostřednictvím společnosti P+P výhradním dodavatelem českého česneku do obchodů tohoto řetězce.

Farma Hrlička - pěstitel

Zdeněk Hrdlička ml. (32) je v pořadí již čtvrtým pokračovatelem rodu Hrdličků, který v ústeckém kraji pěstuje zeleninu. Vystudoval Střední zemědělskou školu v Roudnici nad Labem a po jejím dokončení v roce 2002 převzal chod farmy od svého otce. Do roku 2002 hospodařila rodina na celkové rozloze 15 hektarů, na kterých pěstovala zejména brambory, česnek a obiloviny. Od roku 2004, kdy do firmy vstoupili další dva bratři Zdeňka Hrdličky ml., farma pořizuje z vlastních zdrojů, či si dlouhodobě pronajímá, další hektary orné půdy a rozšiřuje portfolio pěstované zeleniny. V roce 2010 začala na 30 arech půdy množit sadbu česneku, aby v roce 2015 pokryla veškerou poptávku zákazníků Tesco a stala se jeho výhradním dodavatelem.

Farma Zdeňka Hrdličky v současnosti hospodaří na 90 hektarech půdy, kde mimo česneku pěstuje dalších 20 druhů zeleniny, jako například brambory, kořenovou zeleninu, několik druhů dýní, zelí, kapustu a další. 

P & P - dodavatel českého česneku

Společnost P & P s.r.o. PRAHA založili Ing. Lubomír Pecka a Libor Pilný v roce 1991. Její hlavní činností byl export a import ovoce a zeleniny na český trh. V roce 2002 začala firma spolupracovat se společností Tesco v České republice. V roce 2005 navázala na úspěšnou spolupráci na tuzemském trhu a rozšířila smluvní vztah s velkoobchodním řetězcem ve Velké Británii.

V současnosti P & P s.r.o. PRAHA provozuje svoji činnost na 4 000 m2 skladovacích ploch, z toho více než 1 600 m2 zaujímají chladicí boxy. V současnosti firma zaměstnává na 130 zaměstnanců a vlastní 15 přepravních kamionů.

S farmou pana Hrdličky začala firma spolupracovat pod vedením prodejce Zdeňka Herouta v roce 2009. V letošním roce podepsala Farma Hrdla s.r.o. s P & P s.r.o. PRAHA smlouvu o spolupráci na dalších 10 let. Společnost P & P s.r.o. PRAHA je v současnosti mimo další druhy zeleniny výhradním distributorem českého česneku pro prodejny Tesco, jež pochází z produkce farmy Zdeňka Hrdličky. Společnost pro Tesco česnek váže ručně do kytic nebo balí na speciálních balicích strojích do PVC punčoch po 3 – 5 kusech. Letos takto firma rozdistribuuje na prodejní plochy Tesco celkové množství 25 tun česneku.