flickrlinkedin

Win-win-win: Malé grantové programy jsou výhrou pro firmu, neziskovky i jejich dárce

Libor Marek

Zástupce ředitelky, Nadace Neziskovky.cz

Neziskovky vysávají rozpočty. Utrácejí peníze za aktivity, které jsou zbytečné. Škarohlídi už utrousili na účet neziskových organizací nejednu kousavou poznámku. Je to skutečně tak? Jaký dopad mají peníze rozdělené prostřednictvím malých grantových programů?

Malé grantové programy - malý dopad na společnost?

Na rozdíl od velkých grantových programů, prostřednictvím malých je oceňována mnohem širší škála typů a forem projektů. Program je tak v konečném důsledku velmi různorodý a pro spoustu lidí se může stát inspirací v jejich vlastní práci. I když se k příjemci dostane drobnější částka a leckdo by proto mohl namítnout, že oproti velkým grantovým programům nemůže být znát dopad, opak je pravdou. Podpořením mnoha malých smysluplných lokálních aktivit nebo řešení místního problému se násobí i celkový dopad projektu.

Programy praskají ve švech

Tak například v minulém ročníku programu Vy rozhodujete, my pomáháme bylo přihlášeno přes 620 projektů a oceněno 90. Je jasné, že zájem o program předčil jeho možnosti. Pozitivně tomu nahrává i fakt, že přihlašování do programu je velmi jednoduché. Tím se vytrácejí bariéry i pro malé spolky, které nemají s většími grantovými žádostmi a fundraisingem zkušenosti, nebo vůbec nemají na získávání větších financí personální kapacity.

Co neziskovky motivuje? Třeba snaha být vidět

Stačí jen letmo zabrousit na seznam podpořených – je evidentní, že hnacím motorem jsou jejich prospěšné záměry. Krásnými i inspirativními a velmi potřebnými aktivitami se to v projektech jen hemží. Vedlejším motivačním faktorem je pro neziskové organizace samozřejmě možnost se díky programu zviditelnit u lokální komunity, kterou by třeba zaměřením svých aktivit organizace těžko bez větších zdrojů oslovovala.

Vyslat podporu do menších regionů se vyplácí

Program Vy rozhodujete, my pomáháme je rozdělen mezi jednotlivé regiony a díky tomu umožňuje zapojit se i malým organizacím a lokálním spolkům. Ty mohou díky programu financovat jednorázové nebo rozvojové aktivity spojené s lokálním tématem. Plusem je jistě i fakt, že firma, v tomto případě Tesco Stores, může vracet část zisku o místa, kde byl zisk vytvořen. A to s pozitivním dopadem na život místní komunity a nejbližšího okolí, což je jedním z Cílů udržitelného rozvoje, které Tesco Stores podporuje.

Zapojení neziskových organizací působících v místě prodejny do hry a nutnost oslovit místní obyvatele příznivě ovlivňuje nejen místní komunity, ale přeneseně dopadá i na zvyklosti zákazníků. Ti se díky regionálním programům mohou stát „prvodárci“, následný úspěch podpořeného projektu je navíc může motivovat k podpoření zájmu o další neziskové projekty, případně je inspirovat k vlastní neziskové aktivitě.