flickrlinkedin

Tesco představuje další kroky v boji proti plýtvání potravinami ve střední Evropě

Yana Pancheva

Manažerka společenské odpovědnosti Tesco

Dnes jsme už potřetí uspořádali každoroční konferenci proti plýtvání potravinami, kde jsme přivítali zástupce z neziskových organizací, představitele z byznysu, média a také místí politiky napříč střední Evropou. Cílem našeho setkání byl boj proti plýtvání potravinami, na čemž  mám nesmírný osobní zájem a zároveň je to téma důležité pro nás všechny, protože množství jídel, které se v Evropě vyhodí, by mohlo nasytit až 200 milionů lidí. Pracujeme tvrdě na tom, abychom tuto situaci změnili a abychom se s plýtváním potravin vypořádali z farmy až na vidličku. Hrdě dnes oznamuji, že potravinové přebytky z více než 500 středoevropských obchodů Tesco darujeme lokálním charitám a potravinovým bankám. Doposud jsme tak darovali více než 12 000 tun potravinových přebytků lidem v nouzi, což představuje 28 milionů jídel.

S potěšením oznamuji také dva důležité kroky v naší cestě v boji proti plýtvání potravinami:

• Uvedení řady „Perfectly Imperfect“ – křivého ovoce a zeleniny ve všech hypermarketech ve střední Evropě s cílem pomoci našim dodavatelům omezit plýtvání jejich produkce.

• Ukončit promoce ovoce a zeleniny typu „kupte jedno, získejte druhé zdarma“ ve všech středoevropských obchodech Tesco, abychom pomohli omezit plýtvání potravinami také v domácnostech.

Jsem nadšený, že i tyto malé změny nás posunují blíže k našemu cíli snížit celosvětové plýtvání potravinami o polovinu do roku 2030. Je to sice velký cíl, ale společně jej můžeme dosáhnout.