flickrlinkedin

Půl milionu korun pro Českou federaci potravinových bank

Věra Doušová

Ředitelka Potravinové banky Praha a Střední Čechy

Evropské federace potravinových bank pravidelně uveřejňuje statistiku týkající se plýtvání potravinami. Čísla za rok 2015 nám ukazují, že bohužel potravinami nepřiměřeně plýtváme. Na jedné straně máme v Evropě plýtvání potravin v objemu 90 milionů tun ročně a na druhé straně máme 43 milionů Evropanů, kteří si nemohou dovolit kvalitní jídlo každý den. Potravinové banky se snaží narovnávat tento nepoměr, tedy omezit podvýživu, špatnou výživu, zajistit potraviny těm, kterým scházejí, ale na druhé straně aktivně pomoci zastavit zbytečné plýtvání.

Potravinové banky v ČR začaly postupně fungovat od 90.let. Dnes máme zajištěný provoz potravinových bank v celé republice a jsme součástí Evropské federace potravinových bank. Potravinové banky si kladou tři velmi důležité cíle, a to bojovat proti plýtvání potravinami, dělit se o ně s těmi, kteří mají hlad, a obnovovat solidaritu mezi lidmi. 

Představte si množství potravinového zboží, se kterým naše potravinové banky pracují. V rámci 4. ročníku Národní potravinové sbírky 2016 lidé darovali 312 tun potravin, ale darování samozřejmě probíhá celoročně. Například na denní bázi s námi spolupracuje přes 80 Tesco obchodů, které nám darují čerstvé i trvanlivé potraviny. 

Přijetím zboží do potravinových bank příběh darovaných potravin teprve začíná. Potraviny je nutné přepravit do skladů, náležitě roztřídit, uskladnit při dodržení nejpřísnějších hygienických pravidel, rozdělit mezi místní neziskové organizace a sociální instituce. Je pro nás tedy stěžejní, nejen potraviny získat, ale dokázat je efektivně skladovat a distribuovat. Finanční dar 520 tisíc Kč od Tesca poslouží k dovybavení potravinových bank a pořízení potřebných termoboxů. 

Velice nás těší, že v Tescu si již před několika lety dali cíl, že s žádnou potravinou, která je vhodná pro lidskou spotřebu, nebude zbytečně plýtváno.