flickrlinkedin

Omezení plýtvání potravin šetří peníze stejně jako planetu

Dave Lewis

Generální ředitel skupiny Tesco

CEO Tesco Skupiny Dave Lewis, předseda Champions 12.3, vydal sdělení v boji proti plýtvání potravin na celém světě.

Představte si zemi mnohem větší než je Čína. Teď si představte zemi, která soustředí pouze na zemědělskou výrobu potravin. Předpokládejme, že všechny vypěstované plodiny z těch 2.5 miliardy akrů nejsou snědeny. Představte si to – teď jste pochopili, jaké je množství plýtvaných potravin na celém světě.

Každoročně se plýtvá s jednou třetinou světových potravin. Hmotnostně to činí okolo 1,3 miliardy tun. Napříč EU plýtváme kolem 88 miliónů tun potravin ročně.

Podle všech měřítek se jedná o obrovská čísla. Tato úroveň odpadu je nepřijatelná. Toto sdělení je o to závažnější, když vezmeme v úvahu, že 1 z 9 lidí trpí podvýživou po celém světě. 

Existují i další důvody, proč je třeba řešit plýtvání potravinami. Jsou to např. klimatické změny. Dnes je odpad z potravin odpovědný za zhruba 8 % celosvětových emisí skleníkových plynů – pokud by se jednalo o zemi (stát), odpad z potravin by byl třetím největším producentem na světě po Číně a USA. Jsou silné – dokonce ohromující – morální, sociální a environmentální důvody ke snížení plýtvání potravin. Tento problém je současně i příležitostí.

Tento týden vyšel nový report, který byl publikován jménem Champions 12.3 – což je skupina představitelů veřejného a soukromého sektoru, kteří se zavázali snížit o polovinu globálního plýtvání potravin v přepočtu na obyvatele do roku 2030, v souladu s cíli 12.3 v rámci Cílů udržitelného rozvoje OSN. Stanovuje ekonomické argumenty pro snížení plýtvání potravin. 

Zjištění nemohou být jasnější. Na základě analýzy pokrývající 1200 obchodních sítí napříč 700 společnostmi v 17 zemích – reprezentující zpracovatelský průmysl, maloobchod, pohostinství a služby potravinářské průmyslu – zpráva ukazuje, že skoro v každém podniku byla udělána investice k omezení plýtvání potravin a byla pozitivní návratnost své investice. Z každé investované libry na omezení plývání potravinami byla návratnost 14 liber u poloviny společností.

Jinými slovy snížení odpadu nabízí obchodní příležitosti. CEO spoléhají na tvrdá data. Takže musíme dát problematiku plýtvání potravin jako agendu do jednání. Až dosud nebyly žádná jasná data a finanční analýzy, které bychom mohli ukázat představitelům podnikatelské sféry. Naším cílem je to změnit a ujistit se, že se business bude plýtváním potravin zabývat, protože si to toto téma zaslouží.

Ale chce to také odvahu. Potřebujeme společnosti, které by se ujaly řešení tohoto tématu. To je také důvod, proč Champions 12.3 vyzývají podniky, aby se tímto problémem zabývaly a učinily následující tři věci.

Zaprvé – rozšířit cíle. Cíle udrženého rozvoje jsou jasné – snížit na polovinu plýtvání potravin v přepočtu na obyvatele do roku 2030 v maloobchodní a spotřebitelské úrovni, snížit ztrátu potravin společně s výrobci a obchodními řetězci. V Tescu, jsme si sami dali cíl, že s žádnou potravinou, která je vhodná pro lidskou spotřebu, nebude zbytečně plýtváno. Chceme-li tohoto dosáhnout, tak do roku 2020 budou všechny obchody ve střední Evropě nabízet potravinové přebytky, které jsou bezpečné potravinovým bankám a charitám.

Druhým krokem je transparentnost. V roce 2013, Tesco publikovalo data z plýtvání potravinami ve Velké Británii a zjišťujeme, jestli můžeme udělat to samé i na ostatních trzích. Čísla ukazují, že s méně než 1procentemnašich potravin je ve Velké Británii plýtváno. To z nás pravděpodobně dělá jednoho z nejefektivnějších prodejců na světě, ale víme, že toho je víc, co musíme udělat.

Také podporujeme více maloobchodníků a potravinářských podniků, aby sdílela svá data. K tomu potřebujeme jasnou a konzistentní metodiku měření. V loňském roce Champions 12.3 se snažili vytvořit Protokol o ztrátách a plýtvání potravin. Před čtyřmi lety si Tesco stanovilo vlastní metodiku, ale jsme v tomto stále osamocení. Proto jsme podpořili potravinářský průmysl a průmyslové subjekty, abychom spolupracovali na společné metodice, která by byla v souladu s tímto Protokolem.

Pokud se nám podaří najít společnou řeč a budeme stavět na podpoře vyjádřené na Consumer Goods Forum, změníme v Tescu přístup a přijmeme novou metodiku. Jde o to, že to co potřebujeme, jsou jasné konkrétní opatření v oblasti plýtvání potravin, nikoliv agregované údaje, které v současné době poskytuje maloobchod.

Třetím krokem je inovace. Neexistuje žádný univerzální přístup, takže to, co je třeba udělat se bude lišit. V rozvojových zemích je kriticky důležité vyřešit plýtvání potravin již během výroby, manipulace a skladování. U vyspělých zemí a v městských oblastech je zapotřebí provést takové kroky, aby se zabránilo plýtvání potravin v maloobchodě, restauracích a v domácnostech.

V našem případě je pro Tesco klíčovou inovací rozvoj našeho partnerství s potravinovými bankami, abychom se ujistili, že případný přebytek potravin, které jsou zcela v pořádku, putují z našich prodejen do charit na pomoc lidem v nouzi. Stali jsme se partnery ve více než 400 prodejnách v celé střední Evropě a od roku 2013 jsme věnovali potraviny, které poskytnou 14,5 milionů jídel.

Bez ohledu na to, na čem firma pracuje, klíčovou věcí je rozsah výzvy a přijetí opatření. Tato zpráva ukazuje, že se nejedná o sociální, environmentální nebo ekonomický důvod. I když nás morální problém nikam neposune, jasný obchodní plán pro snížení plýtvání potravin by měl přesvědčit každého CEO.