flickrlinkedin

Jak díky Tescu rozneseme smích nemocným dětem napříč republikou

Kateřina Procházková

Manažerka komunikace Zdravotních klaunů

Existují neziskové organizace malé, s menší potřebou financí na pokrytí svého projektu, a naopak organizace velké, jejichž projekt je nesmírně rozsáhlý, a na jeho pokrytí tak potřebují velké množství finančních prostředků. Zdravotní klaun je příkladem druhé skupiny. Za 16 let se projekt rozrostl tak, že našich 86 profesionálních Zdravotních klaunů navštěvuje již 64 nemocnic, 7 domovů pro seniory a 1 hospic po celé České republice. Hlavním gró činnosti organizace jsou klaunské návštěvy malých pacientů, tzv. „klauniády“, přičemž jedna klauniáda trvá zhruba 3 hodiny. Takovýchto návštěv ročně zrealizujeme přes 3800, což znamená, že na pokrytí tak velkého projektu potřebujeme také velké množství financí.

 

Jak získáváme prostředky?

Organizace Zdravotní klaun stojí čistě na vlastních nohou. Nedostáváme příspěvky od státu ani od samotných nemocnic, financováni jsme především individuálními dárci. Z úcty k nim a s ohledem na transparentnost nevybíráme do kasiček na ulicích ani nic neprodáváme, proto hledáme jiné cesty k získání prostředků a grant společnosti Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme - se stal jednou z nich.

 

Čtyři sladká vítězství – stovky dětských úsměvů!

V letošním roce jsme zvítězili celkem ve čtyřech krajích. Z výhry máme velkou radost a společnosti Tesco jsme za tuto aktivitu opravdu vděčni! A to nejen za nás, ale i všechny ostatní organizace, kterým získané finance pomohou. Výhry si vážíme obzvláště z toho důvodu, že pro nás ve finále hlasovali samotní zákazníci. Tušíme tedy, že o práci Zdravotních klaunů již slyšeli a chápou její smysl nebo prostě jen věří v sílu humoru. Ať tak či tak, obojí nás moc těší, protože dobrá nálada je důležitá v nemoci, ale i ve zdraví. Všem těm, kteří darovali tento „dobrožetonek“ právě Zdravotnímu klaunovi tímto ze srdce děkujeme, ale přejeme si, aby naše klauny nikdy nepotřebovali!

 

Jak budou obdržené finance využity? 

V rámci každého vítězství jsme obdrželi 30 000 Kč, které přetavíme na smích dětí v nemocnicích na Ostravsku, Olomoucku, Zlínsku a Českobudějovicku. Za celkovou částku 120 000 Kč zrealizujeme v daných regionech zhruba 30 klauniád. V porovnání s celkovým počtem klaunských návštěv (3800 ročně) se to možná může zdát jako kapka v moři, ale 30 klauniád představuje zhruba 90 hodin smíchu pro dětské pacienty, ale také pro jejich rodiče a zdravotnický personál. A to rozhodně málo není! Z našich zkušeností se tak jedná až o několik stovek dětí, které se i v nemoci, obavách a bolestech budou moci od srdce zasmát! A to je velmi důležité, protože dobrá nálada a silná psychika jsou základem uzdravení.

Samozřejmě je velký rozdíl mezi pacientem, který přichází na operaci slepého střeva a pacientem, který tráví díky vážné nemoci v nemocnici měsíce či roky. Ke všem však klauni přistupují se stejnou energií a chutí mu zlepšit náladu. Když klaunovi ale na chodbě maminka zašeptá: „Děkuji, dnes se díky vám moje holčička po třech měsících chemoterapie poprvé usmála,“ tak to je k nezaplacení! Během návštěvy se samozřejmě věnujeme i přítomným rodičů, kteří si tak užijí s dětmi hezké chvilky, ale také personálu. Velice si jejich vyčerpávající a zodpovědné práce vážíme. Vidíme, jak náročné to mají. Snažíme se jim tedy projevit úctu a dík alespoň malým rozptýlením a humorem.

 

A co bychom vzkázali ostatním organizacím?

Vy rozhodujete, vy pomáháte, tak se rozhodněte správně a zapojte se do projektu Vy rozhodujete, my pomáháme, abyste mohli pomáhat ještě více! Stojí to za to!